18.12.06

ELS AVENTATGES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL MOVIMENT DE LLEURE EDUCATIU


Quins aprenentatges s’adquireixen a través de la participació en les entitats de lleure educatiu? Quina utilitat tenen aquests aprenentatges? Com valora el jovent aquesta experiència participativa?

El pas del jovent per les organitzacions juvenils d’educació en el lleure comporta l’adquisició d’uns aprenentatges que repercuteixen positivament en tots els àmbits de la vida. Per això, des de l’Observatori del Tercer Sector estem duent a terme un estudi per a la Secretaria General de Joventut que pretén identificar la valoració que en fan els diferents actors implicats en aquesta experiència participativa: en primer lloc, els joves que participen –o han participat– en algun esplai o agrupament escolta; en segon lloc, els adults que van participar-hi en el passat i, finalment, els responsables de formació dels principals moviments.

Els i les joves que participen o han participat en el moviment de lleure educatiu coincideixen de forma unànime a valorar positivament la seva experiència. Així mateix, consideren que el pas per l’esplai o l’agrupament facilita l’adquisició d’uns aprenentatges que, si bé es poden donar en altres contextos socials –l’escola, la família, altres entitats i associacions etc.–, no s’hi donen de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat. En aquest sentit, els joves fan referència a l’àmbit del lleure com a context privilegiat per a l’adquisició dels aprenentatges de forma intensiva, vivencial i integral: “Jo crec que en general fa créixer, l’esplai, en tots els sentits, i això és bàsic… O sigui, trobar-te una persona de 22 anys, que té uns arguments, que té un discurs i uns recursos i que sap moure’s, això no ho trobes a tot arreu…” (Extret d’una entrevista a un monitor/ cap.)
Entre els aprenentatges que assenyalen majoritàriament els joves, destaquen les habilitats comunicatives i relacionals, com la cooperació i el treball en equip, la gestió de conflictes, la predisposició al diàleg i la confiança. D’altra banda, es destaquen aprenentatges relacionats amb la interiorització de determinats valors característics del món del lleure associatiu com, per exemple, el compromís, la responsabilitat, la tolerància i el respecte a la diversitat. Els i les joves reconeixen la utilitat d’alguns aprenentatges per al seu desenvolupament professional, per exemple, la capacitat de planificació i d’organització, la flexibilitat i la capacitat d’adaptació o la cerca de nous reptes.

Finalment, la joventut destaca de manera especial l’adquisició de la consciència social: considera que el pas per l’esplai o l’agrupament ha estat clau en el desenvolupament de la consciència crítica i reflexiva i en la valoració de la participació com a eina de transformació social: “En realitat, el que estàs fent és lluitar perquè els teus nens construeixin un món una miqueta millor…” (Extret d’una entrevista a un monitor/cap.)

Els monitors i caps assenyalen que, a mesura que adquireixen més experiència i assumeixen és responsabilitats, augmenta el seu bagatge d’aprenentatges i, sobretot, la consciència respecte a la seva experiència. Els més experimentats mostren una percepció més àmplia del món del lleure i una major consciència de la importància de la participació social: “A mida que passa el temps també agafes més responsabilitats, tens un altre paper, comences a veure que el món del lleure és molt més ampli, que és important tot aquest tema associatiu (…), i comences a donar més importància al tema del compromís…” (Extret d’una entrevista a un monitor/ cap.)
En aquesta mateixa línia, els adults que han estat implicats en els moviments de lleure valoren l’experiència d’una forma més global, com una experiència fonamental que ha influït en les seves vides i en la manera d’entendre el món, alhora que són més conscients de les repercussions dels aprenentatges en la seva trajectòria laboral. En definitiva, tant joves com adults coincideixen a valorar molt positivament la seva experiència de participació en el lleure, ja que comporta un impuls al creixement personal amb conseqüències importants en tots els àmbits de la vida. En l’àmbit general, els aprenentatges adquirits configuren un marc de comportament per afrontar les diverses situacions vitals.

Tots els participants en l’estudi assenyalen com a repte la necessitat de millorar la valoració social del lleure associatiu i el reconeixement del seu rol en el desenvolupament vital i social dels infants i joves que hi han participat.

Clara Créixams
i Andrea Borison
Observatori del Tercer Sector

2 comentaris:

Anònim ha dit...

És interessant no aquest article?
Reflexa una mica el què ens passa...

Anònim ha dit...

i tant que és interessant!
És ben bé el que passa i el que almenys jo penso! t'omple i et repercuteix en tot, i quasi sempre positivament!
a veure si en un futur s'hi anima més gent!
un petó!